Đóng

02Tháng 3

PHEM870

Tên : Stream Jets
Mã số : QB 004

Kiểu phun: Phun tia thẳng. Hình dáng tia nước thay đổi theo mực nước tại các điểm trên đầu vòi.
Thông số kỹ thuật
Kích thước inlet: 1” – 6”
Lưu lượng, Q: 11 – 12,770 I/min.
Cột áp, H: 1.25 – 150 m.
Độ cao cột nước: 1 – 120m
Chất liệu: Đầu phun làm bằng đồng.

DAI PHUN NUOC 2