Đóng

Hạt giống Hà Lan

Treo trên giá thể hoặc mút xốp (Giá từ 1,000 - 3,000/ cây)

Hạt giống Việt Nam

Treo trên giá thể (Giá từ 1,000 - 3,000/ cây)

Các loại rau thơm

Giá từ 1,000 - 3,000đ