Đóng

17Tháng 1

Hệ thống điều khiển tưới và dinh dưỡng Netajet

he-thong-dieu-khien-tuoi-va-dinh-duong-netajet-ava

Mang lại những lợi ích sau:

Hệ thống điều khiển tưới và dinh dưỡng Netajet kiểm soát và đo lường độ EC & pH.

Netajet của Netafim cung cấp phân bón một cách chính xác và kiểm soát độ axit với chi phí và sự can thiệp của con người ít nhất.

Hệ thống điều khiển tưới và dinh dưỡng Netajet cung cấp giải pháp có độ chính xác cao cho các ứng dụng cỡ vừa đến lớn

Tính năng kỹ thuật của Netajet Bypass:

he-thong-dieu-khien-tuoi-va-dinh-duong-netajet-1