Đóng

Thiết bị đài phun nước

02Tháng 3

pem 740 b dong khung

Tên : Aerating Jet Assemblies Mã số : QB 013 Kiểu phun: Phun 7 tia Aerating. Hình dáng 7 tia Aerating thay đổi theo áp lực và mực nước tại các điểm trên đầu vòi . Thông số kỹ thuật Kích thước inlet: 3”– 4″ Lưu lượng, Q: 170 – 4,766 I/min Cột áp, H: 8.0 […]

Xem thêm →

02Tháng 3

pem 90 dong khung

Tên : 50″ Fan Jets Mã số : QB 014 Kiểu phun: Phun quạt nước 50 độ. Hình dáng phun quạt  nước thay đổi theo áp lực và mực nước tại các điểm trên đầu vòi . Thông số kỹ thuật Kích thước inlet: 3/4“ – 3” Lưu lượng, Q: 7 – 448 I/min Cột áp, […]

Xem thêm →

02Tháng 3

PEM 1100

Tên : Dandelion Spheres Mã số : QB 015 Kiểu phun: Phun quả cầu nước. Hình dáng phun quả cầu nước thay đổi theo áp lực nước cấp. Thông số kỹ thuật Kích thước inlet: 2” – 4” Lưu lượng, Q: 290 – 9,100 I/min. Cột áp, H: 1.1 – 8.2m. Đường kính qua cầu: 1.0 […]

Xem thêm →