Đóng

Thiết bị đài phun nước

02Tháng 3

PHEM 02

Tên : Fan Jets Mã số : QB 007 Kiểu phun: Phun cánh hoa nước. Hình dáng cánh hoa nước thay đổi theo áp lực và mực nước tại các điểm trên đầu vòi . Thông số kỹ thuật Kích thước inlet: 3/4” – 2” Lưu lượng, Q: 13 – 570 I/min Cột áp, H: 2.2 […]

Xem thêm →

02Tháng 3

PEM 108

Tên : Columnar Sprayhead Mã số : QB 08 Kiểu phun: Phun cột nước. Hình dáng cột nước thay đổi theo áp lực và mực nước tại các điểm trên đầu vòi . Thông số kỹ thuật Kích thước inlet: 4” – 6” Lưu lượng, Q: 568 – 2,970 I/min. Cột áp, H: 1.6 – 26.0m. […]

Xem thêm →

02Tháng 3

pem 290-295 dong khung

Tên : Diameter Mã số : QB009 Kiểu phun: Phun cột nước 3 tầng. Hình dáng cột nước thay đổi theo áp lực và mực nước tại các điểm trên đầu vòi . Thông số kỹ thuật Kích thước inlet: 1.1/2” – 6” Lưu lượng, Q: 77 – 5,590 I/min. Cột áp, H: 3.0 – 39.0m. […]

Xem thêm →

02Tháng 3

pem 31 dong khung

Tên : Finger Jets Mã số : QB 010 Kiểu phun: Phun rẻ quạt. Hình dáng phun rẻ quạt thay đổi theo áp lực và mực nước tại các điểm trên đầu vòi . Thông số kỹ thuật   Kích thước inlet: 1” Lưu lượng, Q: 28 – 73 I/min. Cột áp, H: 1.5 – 5.0m. […]

Xem thêm →

02Tháng 3

pem 07 dong khung

Tên : 90-Sheet-of-Water-Jet Mã số : QB 011 Kiểu phun: Phun lá cây nước. Hình dáng lá cây nước thay đổi theo áp lực và mực nước tại các điểm trên đầu vòi . Thông số kỹ thuật Kích thước inlet: 1.1/2” – 2” Lưu lượng, Q: 57 – 314 I/min Cột áp, H: 0.7 – […]

Xem thêm →

02Tháng 3

pem 1460 dong khunng

Tên : Rotators Mã số : QB 012 Kiểu phun: Phun xoay. Hình dáng phun xoay thay đổi theo áp lực và mực nước tại các điểm trên đầu vòi . Thông số kỹ thuật Kích thước inlet: 3” Lưu lượng, Q: 157 – 1,151 I/min Cột áp, H: 2.5 – 7.9m. Độ cao cột nước: […]

Xem thêm →