ỨNG DỤNG: Streamline  tưới cho cây đa vụ trồng theo hàng: rau, hoa, ớt… CHỨC NĂNG VÀ LỢI ÍCH Bộ lọc tại đầu tưới nhỏ giọt có diện tích lớn đảm bảo tối ưu hóa hoạt động. TurboNet có đường dẫn nước rộng, sâu và tiết diện góc đường dẫn lớn nâng cao khả năng […]